Implementeren van ideeën

OR else is een netwerkorganisatie voor projecten in de Openbare Ruimte, kunst en cultuur. OR else richt zich niet zozeer op de conceptuele aspecten van een opgave, maar richt zich – tot in de finesse – op de implementatie van het concept tot in de uitgevoerde situatie. Het perfectioneren van een idee is de ambitie. In opdrachten wordt geopereerd op het snijvlak van ontwerp en uitvoering, inhoudelijk en procesmatig.

Inhoud en proces

De procesmatige aanpak houdt in veel gevallen de aansturing van projectteams in op zeer verschillende niveaus. De inhoudelijke aanpak is veel meer uitvoerend van aard. OR else heeft geen personeel in dienst, maar is een netwerkorganisatie. Hierdoor is ze in staat voor iedere opgave een op maat gesneden projectteam samen te stellen. Het resultaat is een to the point benadering zonder onnodige ballast en hierdoor efficiëntere en economisch voordeligere processen.